Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Zamek Kończyce Małe fot.5
Zamek Kończyce Małe fot.5
Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie ...
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 101 intensywne opady śniegu ... - 2016-11-30
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
IR- P 11/2016 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia  30.11.2016 r.

IR-P 11/2016

OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

     W dniu  30.11.2016  r  udzielono zamówienia na w/w zadanie – część II firmie:

 INFOLOGIC  SC  Adam Olszar, Jadwiga Olszar
Cieszyn  ul. Ustrońska  20
Wartość umowy –  26.916,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 5.033,07 zł
IR- P 10/2016 (Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 29.11.2016 r.

IR-P 10/2016

OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.

Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice

W dniu  29.11.2016 r.  udzielono zamówienia na w/w zadanie firmie:

 CONCEPT INTERMEDIA Marek Jagodziński
Toruń ul. Wodociągowa 18 a
 
Wartość umowy – 6.400,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 519,24 zł
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
IR- P 11/2016 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  25.11.2016  r.

IR - P 11/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice dziękuje za udział w postępowaniu poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" i jednocześnie informuje, że wybrano ofertę firmy dla:
 Część I
INFOLOGIC S.C. Adam Olszar, Jadwiga Olszar
Cieszyn ul. Ustrońska 20
Cena oferty - 26.315,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 4.920,69 zł
 Część II
INFOLIGIC S.C. Adam Olszar, Jadwiga Olszar
Cieszyn ul. Ustrońska 20
Cena oferty - 26.916,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 5.033,07 zł

Kryterium oceny ofert :
cena - waga 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

IR- P 11/2016 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania)
Protokół otwarcia

IR- P 11/2016

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 24.11.2016 r

Dotyczy:postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
Konsultacje społeczne projektów budowlanych
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu p.n. "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach" planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.198.55.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 16.11.2016 roku zapraszam do konsultacji społecznych projektu p.n. "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach" planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego).
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest dokumentacja budowlana dotycząca w/w projektu.
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 25 listopada 2016r. do 16 grudnia 2016r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/ propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych, pokój 40, na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 41, tel. +48 32 47 55 106, e-mail: ir@zebrzydowice.pl.
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice
Ogłoszenia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Newsy

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.17.2016
z dnia 16 listopada 2016r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1257) - zwanej dalej "ustawą," podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwanych dalej PKP PLK S.A., Wojewoda Śląski w dniu 9 listopada 2016r. wydał decyzję nr 2/2016, znak sprawy: IFXIII.747.17.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: "Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice" w ramach "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Zebrzydowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 93 od km 75,900 do km 78,039 (projektowany pikietaż od km 74,200 do kim 76,327) w miejscowości Zebrzydowice w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice".

IR- P 10/2016 (Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  23.11.2016  r.

IR - P 10/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice dziękuje za udział w postępowaniu poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice" i jednocześnie informuje, że wybrano ofertę firmy:
 CONCEPT INTERMEDIA Marek Jagodziński
Toruń ul. Wodociągowa 18 a

Cena oferty - 6.400,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 519,24 zł

Kryterium oceny ofert :
cena - waga 60 %
doświadczenie - waga 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Ogłoszenia Wójta Gminy
Zebrzydowice, dnia 21.11.2016 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXI/209/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2016r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz edukacji, oświaty i wychowania - "dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13". Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 05 grudnia 2016 r.
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Załącznik
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 99 - silny wiatr - 2016-11-22
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
Młodzieżowy hokej nie zna granic - Spotkanie organizacyjne

"Młodzieżowy hokej nie zna granic"
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

W związku z realizacją projektu pn. "Młodzieżowy hokej nie zna granic" realizowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA
W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI
zapraszamy rodziców dzieci zainteresowanych udziałem w zajęciach na spotkanie organizacyjne
z trenerem Panem Damianem Kiełbasa, które odbędzie się dnia
24.11.2016R. O GODZ. 17.00 w auli przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach.

Zajęcia w ramach projektu przygotowanego i finansowanego przez Gminę Zebrzydowice wraz z Sportovní Klub Karvina będą odbywały się od 01.12.2016 do 14.03.2016r. Przedmiotem projektu będzie organizacja zajęć dla dzieci oraz wspólne treningi dzieci i młodzieży z obu stron granicy. Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość nauki jazdy na łyżwach oraz poznanie podstawowych elementów hokeja na lodzie.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 97 - silny wiatr - 2016-11-20
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 96 - silny wiatr
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
IR- P 10/2016 (Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej)
Protokół otwarcia

IR- P 10/2016

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 18.11.2016 r

Dotyczy:postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice"
Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2016 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 24 listopada 2016 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

Strona 3 z 146 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion