Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości 2016
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Ogłoszenia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016, poz. 239 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz uchwał Nr XII/102/15 z dnia 26 listopada 2015 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r. i Nr XXI/209/16 z dnia 27 października 2016 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadanie

  1. Rodzaj zadań, termin oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
    1. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,
    2. Termin realizacji w/w zadania od 2 stycznia do 24 czerwca i od 1 września do 22 grudnia 2017 roku,
    3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 45.000 zł.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 95 - silny wiatr - 2016-11-17
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnym wiatrem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).
17 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia

17 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia

W Polsce liczba zgonów, które wynikają bezpośrednio z palenia tytoniu, według różnych szacunków, dochodzi do blisko 100 tys. rocznie - oprócz palaczy ofiarą dymu padają także osoby biernie narażone na wdychanie go. Śmiertelna dawka nikotyny to 60 mg. Jedna paczka papierosów zawiera jej 90 mg. Skutki palenia to nie tylko rak i zawały serca, ale także głuchota i osłabienie potencji seksualnej.

Jak więc skutecznie rzucić palenie papierosów?

Jeśli palisz, jesteś uzależniony tak samo jak narkomani i alkoholicy. Ale w odróżnieniu od nich możesz zerwać z nałogiem sam, bez pomocy medycyny. Pod warunkiem, że tego chcesz, bo tu potrzebny jest silny bodziec.

Kilka rad dla tych, którym się jeszcze nie udało:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.4235.10.2016.KC.2
z 10 listopada 2016 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamia strony postępowania

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu sportowego wraz z oznakowaniem
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 16.11.2016r.

IR.042.06.05.1.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu sportowego wraz z oznakowaniem, planowanego do dofinansowania w ramach projektu "Młodzieżowy hokej nie zna granic" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

IR- P 11/2016 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania)
Przetargi

IR- postępowanie o zamówienie 11/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  na realizację zadania p.n.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Konkurs na Najlepszą Filię Biblioteczną Powiatu Cieszyńskiego
Newsy

Starostwo Powiatowe i Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej są organizatorami powiatowego konkursu na Najlepsza Filię Biblioteczną.
Konkurs ma za zadanie motywować i inspirować bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz form integrujących mieszkańców. W konkursie tym biorą udział filie bibliotek publicznych z Gmin: Strumień, Chybie, Skoczów,Dębowiec, Ustroń, Zebrzydowice, Goleszów, Hażlach, za wyjątkiem Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, jako Organizatora.
Wyboru najlepszej biblioteki dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Biblioteki Śląskiej, Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Biblioteki Miejskiej. Ocenie Komisji poddane będą m.in. stan czytelnictwa, komputeryzacja, działalność edukacyjna, formy pracy z użytkownikiem, w tym gama działań promujących dorobek intelektualny i artystyczny społeczności lokalnej, pomoc w rozwijaniu zainteresowań użytkowników. Na ostateczną ocenę Komisji wpłyną także: opinie czytelników oraz głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL

Trening sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności 15.11.2016
Newsy

Informuje się, że w dniu 15 listopada 2016 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Informacja z posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Informacja dotycząca posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło się w dniu 4 listopada 2016 r. w gminie Przyborów zamieszczono w poniższym załączniku.

Załącznik:   Komunikat prasowy

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
 Kolejne święto patriotyczne za nami.  W  Gminie Zebrzydowice w  trakcie uroczystości tradycyjnie już złożono kwiaty pod pomnikami: w parku przy budynku Urzędu Gminy - poległym  w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej w latach 1939 - 1945 oraz ofiar "zbrodni katyńskiej", przed kościołem - pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej, na cmentarzu, gdzie znajduje się mogiła "siedmiu" nieznanych żołnierzy poległych w obronie ziemi Śląskiej" w roku 1919, na grobie śp. Rudolfa Kolaczka - Wójta Zebrzydowic i członka Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego.

Całość obchodów zakończyła  Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny  w kościele pod wezwaniem "Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny" w Zebrzydowicach.

Zobacz zdjęcia - KLIKNIJ>>>
IR- P 10/2016 (Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej)
Przetargi

Zebrzydowice 10.11.2016 r.

Uwaga! Zmiana SIWZ oraz terminu składania ofert dla postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice".

WIOŚ w Katowicach - Jakość powietrza
Newsy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 09 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje na stronie   www.katowice.wios.gov.pl
Prognoza wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego   www.spjp.katowice.pios.gov.pl

IR- P 10/2016 (Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  09.11.2016  r.

IR-postępowanie o zamówienie 10/2016

Dotyczy:postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice"

     W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

Bezpłatne badania kolonoskopowe
Newsy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia "Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskoopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 – 2018". umożliwia wykonanie bezpłatnego badania kolonoskopowego. Badanie można wykonać w Oddziale Gastrologiczno - Wewnętrznym w Pracowni Endoskopii.

IR- P 9/2016 (Uruchomienie sezonowego lodowiska ...) - Unieważnienie
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia 07.11.2016 r.

IR - P 09/2016

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że postępowanie o wartości poniżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Uruchomienie sezonowego lodowiska / ślizgawki / na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55" zostało unieważnione ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Newsy
ZAPRASZAMY
NA UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
OBCHODÓW
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
w dniu 11 listopada 2016 roku
Strona 4 z 146 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion