Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Wiadomości znad Piotrówki 05/206/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (maj 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]

Archiwalne numery: KLIKNIJ>>>
Konsultacje społeczne modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu p.n. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice" planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.97.25.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 31.05.2016 roku zapraszam do konsultacji społecznych projektu p.n. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice" planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego).
  Przedmiotem konsultacji społecznych są dokumentacje budowlane dotyczące obiektów objętych w/w projektem, tj.
  - zmiana sposobu użytkowania Ujęcia Wody "Myśliwska" na SUW "Myśliwska"
  - przebudowa kontenerowej stacji uzdatniania wody ul. Rzeczna w Zebrzydowicach, rozbiórka zbiornika wody pitnej, zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia pomocniczego na magazyn podchlorynu wraz z budową wentylacji mechanicznej, przebudowa zbiornika wody pitnej
  - przebudowa sieci wodociągowej w rejonie węzła PKP przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach
  - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach
  - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Kończycach Małych
  - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Chmielnej w Kończycach Małych
  - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach.
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 03 czerwca 2016r. do 24 czerwca 2016r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/ propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych, pokój 40, na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 41, tel. +48 32 47 55 106, e-mail: ir@zebrzydowice.pl.
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.3.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.3.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 353), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 1 czerwca 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.3.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bławatkowej w Kończycach Małych".

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52 - burze z gradem - 2016-06-02
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.2.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.2.2016 z dnia 31 maja 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 353), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację,
o wydaniu w dniu 31 maja 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.2.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach".

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51 - burze z gradem - 2016-06-01
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.12.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.12.2016 z dnia 30.05.2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 353.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016, poz. 23) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "Wodmar" s.c. ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała, Pana Tomasza Gluzy - pełnomocnika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h (studnia wiercona SW-12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej – dz. nr 253/4)".

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 50 - burze z gradem - 2016-05-31
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 30.05.2016 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 15 czerwca 2016 r.

Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice
Ogłoszenia Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE SG.0050.93.24.2016

WÓJTA GMINY

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016 w zakresie kultury fizycznej i sportu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm. ) w związku z art.5 ust.3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.).

Otwarty konkurs ofert - organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży
Ogłoszenia Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE SG.0050.92.24.2016

WÓJTA GMINY

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm. ) w związku z art.5 ust.3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.).

Przetarg IR.271.3.2016 (Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  30.05.2016  r.

IR.271.3.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano ofertę dla :

 Zadania nr 1 - ul. Grabowa w Zebrzydowicach - wybrano ofertę firmy:
DROGRÓD Szymon Tetla
Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a
Cena oferty - 127.142,57 zł w tym podatek VAT w wysokości 23.774,63 zł
Termin płatności faktury - 30 dni
Światowy Dzień Bez Tytoni


Światowy Dzień Bez Tytoniu obchodzony jest na całym świecie w dniu 31 maja. Co roku tego dnia w całej Polsce odbywają się liczne akcje antynikotynowe, które mają zwrócić uwagę społeczeństwa na szkodliwość palenia tytoniu.
Tegoroczne hasło obchodów brzmi: "Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania".
Tytoń jest najczęstszą przyczyną śmierci, której można by skutecznie uniknąć. Niestety, według statystyk WHO, co roku z powodu palenia umiera na świecie ponad 5 milionów osób. Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworów oraz chorób układu krążenia i układu oddechowego.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 49 - burze z gradem - 2016-05-30
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 - burze z gradem. - 2016-05-28
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Przetarg IR.271.6.2016 (Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Kończycach Małych)
Zawarte Umowy

Dnia 27.05.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2016 r. pod nr 135596 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=135596&rok=2016-05-27 - OGŁOSZENIE (PDF).

Strona 14 z 146 << < 11 12 13 14 15 16 17 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion