Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
70-lecie Koła Łowieckiego "GRANICA" w Zebrzydowicach 1945-2015
70-lecie Koła Łowieckiego "GRANICA" w Zebrzydowicach 1945-2015
70-lecie Koła Łowieckiego "GRANICA" w Zebrzydowicach 1945-2015
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.12.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.12.2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 j.t.) w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że:

  1. Postanowieniem z dnia 5 lipca 2016 r. znak: PR.6220.12.2016, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii, Wójt Gminy Zebrzydowice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h (studnia wiercona SW-12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej - dz. nr 253/4)". Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. Strony postępowania mogą skarżyć powyższe postanowienie w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie nr SG.0050.110.30.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2015r., poz. 1515 z póżn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wybierając oferty złożone przez:
    1. Uczniowski Gminny Klub Sportowy "Sokół" Zebrzydowice, na realizację w okresie od 08 października 2016 r. do 26 listopada 2016 r. zadania publicznego pod nazwą "Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości" z przeznaczeniem kwoty 750 zł na dofinansowanie realizacji zadania,
    2. Fundację "LUCE" Bielsko-Biała, na realizacje w okresie od 14 listopada 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku zadani+a publicznego pod nazwą "Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach" z przeznaczeniem kwoty 3.000 zł na dofinansowania realizacji zadania.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 67 - burze z gradem - 2016-07-02
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 66 - burze z gradem - 2016-07-01
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Wiadomości znad Piotrówki 06/208/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (maj 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]

Archiwalne numery: KLIKNIJ>>>
Pasaż handlowy
Ogłoszenia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE

Informuję, że Gmina Zebrzydowice posiada do wynajęcia w Zebrzydowicach przy ul. Elizy Orzeszkowej, obok budynku Urzędu Gminy w tzw. "Pasażu handlowym":
- boksy handlowe zamknięte, zadaszone,
- miejsca handlowe otwarte, zadaszone.
Stawki za wynajem zgodnie z Zarządzeniem SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. (z późn. zm) kształtują się w następującej wysokości:

boksy:
- wynajem 1 boksu handlowego na miesiąc    270,00 zł
- wynajem 1 boksu handlowego na jeden dzień    20,00 zł

z miejsca otwartego:
- wynajem miejsca handlowego otwartego na miesiąc    150,00 zł
- wynajem miejsca handlowego otwartego na jeden dzień    10,00 zł

Zainteresowani wynajmem mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 51; tel. 32 4755122.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 01.07.2016 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 1 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 65 - burze z gradem - 2016-06-30
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 64 - upał - 2016-06-29
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed upałem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Likwidacja niskiej emisji - program pilotażowy
Newsy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna pilotażowy Program "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji". O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Szczegółowe informacje na stronie www.wfosigw.katowice.pl

LPI w Bielsku-Białej - zaproszenie na spotkanie
Newsy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje 06 lipca (środa) spotkanie poświęcone funduszom unijnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym osobom z terenu subregionu południowego naszego województwa. Uczestnictwo w spotkaniu jest NIEODPŁATNE.

Otwarty konkurs ofert - organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie nr SG.0050.108.29.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2015r., poz. 1515 z póżn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży wybierając ofertę złożoną przez Kolejowy Klub Sportowy "Spójnia" Zebrzydowice, na realizację w okresie od 01 lipca 2016r. do 06 lipca 2016 r. zadania publicznego pod nazwą "Udział dzieci z Gminy Zebrzydowice z rocznika 2004 i młodszych w międzynarodowym turnieju Fragaria Cup 2016 na Słowacji" z przeznaczeniem kwoty 1.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania.
     
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63 - burze z gradem - 2016-06-26
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2016 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 czerwca 2016 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

Konkurs "Sekap i Orsip - w świecie e-usług"
Newsy

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje Konkurs pod hasłem "Sekap i Orsip - w świecie e-usług".
Polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań związanych z systemami sekap.pl oraz orsip.pl poprzez przesłanie ich za pomocą formularza konkursowego.

Konkursu trwa do 30 czerwca 2016 r.

Szczegóły: http://www.e-slask.pl/article/informacje_ogolne_konkurs

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 61 - upał - 2016-06-22
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed upałem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Strona 12 z 146 << < 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion