Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- P 5/2016 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Kończyce Małe i Kaczyce)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia   18.04.2016  r.

IR– P 5/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kończyce Małe i Kaczyce" wybrano ofertę firmy :

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Cena oferty - koszt 3-krotnego koszenia - 24.450,00 zł w tym podatek VAT w wys. 1.811,11 zł
Kryteria oceny ofert:
- Cena - 100 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

IR- P 4/2016 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Zebrzydowice i Marklowice G.)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia   18.04.2016  r.

IR– P 4/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne" wybrano ofertę firmy :

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Cena oferty - koszt 3-krotnego koszenia - 28.500,00 zł w tym podatek VAT w wys. 2.111,11 zł
Kryteria oceny ofert:
- Cena - 100 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

IR- P 3/2016 (Budowa wiaty garażowej obok budynku komunalnego)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia   18.04.2016  r.

IR– P 03/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Budowa wiaty garażowej obok budynku komunalnego na działce nr 79/5 przy ul. Kochanowskiego 28 w Zebrzydowicach wraz z dojazdem z DW 937" wybrano ofertę firmy:

 PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a

Cena oferty wynosi 77.356,61 zł w tym podatek VAT w wysokości 14.465,06 zł
Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięła udział n/w firma:

Przetarg IR.271.7.2016 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice)
Przetargi

Dnia 15.04.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2016 r. pod nr 90858 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=90858&rok=2016-04-15 - OGŁOSZENIE (PDF).

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Przetarg IR.271.5.2016 (Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach)
Przetargi

Dnia 14.04.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016 r. pod nr 40185 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=40185&rok=2016-04-14 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Komunikat o zatruciach pszczół środkami ochrony roślin.
Newsy

KOMUNIKAT
ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

W związku z możliwymi zatruciami pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Rośli i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Cieszynie przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. , poz.547 ) należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6733.1.3.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 13.04.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 13 kwietnia 2016 r. znak PR.6733.1.3.2016

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Ścieżka rowerowa "Żelazny szlak rowerowy" w Zebrzydowicach, projektowanego na działce gruntu:dz. Nr 1516/2, k.m. 4, obręb Zebrzydowice Dolne.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 11.04.2016 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do  komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 29 kwietnia 2016 r.

Przetarg IR.271.6.2016 (Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Kończycach Małych)
Przetargi

Dnia 13.04.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2016 r. pod nr 39223 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39223&rok=2016-04-13 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.17
z dnia 1 kwietnia 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 353), w związku z art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23)

informuję strony postępowania,

że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice", pismem z 29 marca 2016 r. znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.16 pełnomocnik Inwestora został wezwany do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień materiału dowodowego (tj. raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnienia).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Propozycje zadań publicznych na 2016 rok
Ogłoszenia Wójta Gminy

Ogłoszenie

Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późń. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Zebrzydowice, zainteresowane realizacją zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (poszerzanie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacji programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz promujących sport i wykorzystujących funkcję integracyjno – społeczną kultury fizycznej i sportu jako czynnika tworzącego poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej) oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania oraz działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania) mogą zgłaszać propozycje zadań wraz z terminem ich realizacji oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail:   w.jendral@zebrzydowice.pl lub osobiście w pokoju 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, w terminie do 09.05.2016 r.

IR- P 2/2016 (Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 12.04.2016 r.

IR-P 02/2016

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice."

W dniu 12.04.2016 r udzielono zamówienia na w/w zakres robót firmie:
  Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Wartość umowy -
Koszt naprawy 1 m2 nawierzchni masą asfaltową o grubości 4 cm - 50,92 zł brutto.
Koszt wbudowania 1 tony masy remonterem ciśnieniowym - 2.221,27 zł brutto
Koszt 1 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi – 9,40 zł brutto

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Spotkanie w EKOMUZEUM
Przetarg IR.271.4.2016 (Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach G.)
Przetargi

Dnia 11.04.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2016 r. pod nr 83684 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=83684&rok=2016-04-11 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Światowy Dzień Zdrowia 2016 - "Pokonaj cukrzycę"
IR- P 2/2016 (Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia   07.04.2016  r.

IR– P 02/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy :

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Cena oferty –
Koszt naprawy 1 m2 nawierzchni masą asfaltową o grubości 4 cm – 50,92 zł brutto
Koszt wbudowania 1 tony masy remonterem ciśnieniowym – 2.221,27 zł brutto
Koszt 1 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi – 9,40 zł brutto

Kryterium oceny ofert :
cena – waga 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Strona 17 z 146 << < 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion