Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.4.2016 (Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych)
Zawarte Umowy

Dnia 05.05.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2016 r. pod nr 111342 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=111342&rok=2016-05-05 - OGŁOSZENIE (PDF).

Przetarg IR.271.5.2016 (Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  4.05.2016 r.

IR.271.5.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem"

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Pozycja 2.6.1 Proszę o określenie parametrów dotyczących elementów konstrukcyjnych więźby dachowej / drewno zwykłe czy klejone, jakiej klasy /. Jakie ma być zabezpieczenie ogniowe i wykończenie dla elementów widocznych? Brak rysunków szczegółowych dla łączenia konstrukcji. Obecne rozwiązanie nie uwzględnia przewietrzania połaci dachowej / brak kontrłat /. Czy istnieje możliwość wykonania zamiennej konstrukcji?

Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 29.04.2016 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 29 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszony został na okres 21 dni wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Konsultacje projektu uchwały w sprawie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)


Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG. 0050.75.19. 2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 01 maj 2016 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 21 maj 2016 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 pok. Nr 35 lub na adres elektroniczny gk@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Kazimierz Herman, pok. 35, tel. 324755100 wew. 151.

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)


Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG. 0050.74.19.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 01 maj 2016 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 21 maj 2016 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 pok. Nr 35 lub na adres elektroniczny gk@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Kazimierz Herman, pok. 35, tel. 324755100 wew. 151.
 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Uroczystości Święta Konstytucji 3 maja
Newsy

ZAPRASZAMY


NA UROCZYSTOŚCI
PATRIOTYCZNE OBCHODÓW

ŚWIĘTA
KONSTYTUCJI 3 MAJA

P R O G R A M:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie - badanie mięsa na użytek własny
Newsy
Wiadomości znad Piotrówki 04/206/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (marzec 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]

Archiwalne numery: KLIKNIJ>>>
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - 2016.04.27 - OPADY ŚNIEGU
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed opadami śniegu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Przetarg IR.271.4.2016 (Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach G.)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  27.04.2016  r.

IR.271.4.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych" wybrano ofertę firmy:

 REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11

Cena oferty - 270.217,69 zł w tym podatek VAT w wysokości 50.528,51 zł
Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

Kryteria oceny ofert :
- cena - 98 %
- okres rękojmi - 2 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

IR- P 5/2016 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Kończyce Małe i Kaczyce)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 25.04.2016 r.

IR-P 05/2016

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kończyce Małe i Kaczyce"

W dniu 25.04.2016 r udzielono zamówienia na w/w zakres robót firmie:
  Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Wartość umowy / 3 – krotnego koszenia / – 24.450,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 1.811,11 zł

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
IR- P 4/2016 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Zebrzydowice i Marklowice G.)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 25.04.2016 r.

IR-P 04/2016

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne"

W dniu 25.04.2016 r udzielono zamówienia na w/w zakres robót firmie:
  Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Wartość umowy / 3-krotnego koszenia / - 28.500,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 2.111,11 zł

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40 - 2016.04.22 - PRZYMROZKI
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed przymrozkiem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Przetarg IR.271.6.2016 (Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Kończycach Małych)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  21.04.2016 r.

IR.271.6.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończynach Małych"

     W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy o większe sprecyzowanie odnośnie wysięgników W1R1,5 i WL-2, jakie należy przyjąć. Tzn. prosimy o opis wysięgników, ewentualnie wygląd.

Przetarg IR.271.4.2016 (Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach G.)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  20.04.2016 r.

IR.271.4.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych"

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Pozycja nr 89 przedmiaru - zakup i montaż daszku z poliwęglanu - przedmiar wskazuje 1 sztukę daszku a załącznik dokumentacji mówi o 3 daszkach innych niż w przedmiarze wymiarach.
Odp. Należy w pozycji 89 przedmiaru zmienić obmiar na 3 szt.

IR- P 3/2016 (Budowa wiaty garażowej obok budynku komunalnego)
Zawarte Umowy

Zebrzydowice, dnia 20.04.2016 r.

IR-P 03/2016

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Budowa wiaty garażowej obok budynku komunalnego na działce nr 79/5 przy ul. Kochanowskiego 28 w Zebrzydowicach wraz z dojazdem z DW 937."

W dniu 20.04.2016 r udzielono zamówienia na w/w zakres robót firmie:
  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a

Wartość umowy - 77.356,61 zł w tym podatek VAT w wysokości 14.465,06 zł.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Strona 16 z 146 << < 13 14 15 16 17 18 19 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion