Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Bezpłatne warsztaty - Wiosenny Rozwój
Newsy

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym. Warsztaty skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.
Warsztaty są bezpłatne.

Miejsce: Katowice,  Termin: 25.06.2016r.  Temat: Bezpłatne narzędzia marketingu internetowego
Szczegóły i rejestracja

Miejsce: Katowice,  Termin: 26.06.2016r.  Temat: Płatna reklama na Faceboook od podstaw
Szczegóły i rejestracja

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.19
z dnia 17 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 353), w związku z art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23)

informuję strony postępowania,

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice", zostanie zakończone w terminie do 31 października 2016 r.

Powyższe spowodowane jest skomplikowanym charakterem sprawy i koniecznością: weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z przedłożonymi: 31 grudnia 2015 r. i 14 czerwca 2016 r. uzupełnieniami do raportu, zapewnienia udziału społeczeństwa, uzyskania opinii Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Katowicach, Tychach, Bielsku – Białej i Cieszynie oraz zawiadamiania stron o czynnościach organu za pomocą obwieszczeń.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.7.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.7.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 353), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 20 czerwca 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.7.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Asnyka i Sadowej w Zebrzydowicach".
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach.

Przetarg IR.271.8.2016 (Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach)
Przetargi

Dnia 20.06.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2016 r. pod nr 93849 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=93849&rok=2016-06-20 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 - burze z gradem - 2016-06-17
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Przetarg IR.271.7.2016 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice)
Zawarte Umowy

Dnia 15.06.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2016 r. pod nr 86357 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=86357&rok=2016-06-15 - OGŁOSZENIE (PDF).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57 - burze z gradem - 2016-06-15
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 - burze - 2016-06-14
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Bezpłatne warsztaty - Wiosenny Rozwój
Newsy

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym. Warsztaty skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.
Warsztaty są bezpłatne.

Miejsce: Katowice,  Termin: 18.06.2016r.  Temat: Google Analytics
Szczegóły i rejestracja

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 - burze z gradem - 2016-06-13
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Przetarg IR.271.7.2016 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  09.06.2016  r.

IR.271.7.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

 Konsorcjum firm:
PHU TOM-ELEKTRO I Marek Tomala
Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20 a
TOM-ELEKTRO Zakład Usług Elektrycznych Antoni Tomala
Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20

Cena oferty – 719.667,28 zł w tym podatek VAT w wysokości 134.571,93 zł
Termin płatności faktury – 30 dni.

Kryteria oceny ofert :
- Cena – 98 %
- Termin płatności faktury – 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53 - burze z gradem - 2016-06-09
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Przetarg IR.271.3.2016 (Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice)
Zawarte Umowy

Dnia 7.06.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.06.2016 r. pod nr 72557 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=72557&rok=2016-06-07 - OGŁOSZENIE (PDF).

Trening Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności
Newsy

Informuję, że w dniach 7 - 9 czerwca br. (termin zapasowy 10 czerwca br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie "Anakonda 16".
Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 03.06.2016 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 3 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszony został na okres 21 dni wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Program - Pokonaj cukrzycę
NewsyWojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju rozpoczyna program zdrowotny pt. "Pokonaj cukrzycę". Program będzie realizowany od 6 do 30 czerwca 2016 r.

 

Szczegółowe informacje w załączniku - POBIERZ

 

Strona 13 z 146 << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion