Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 82 - upał - 2016-08-26
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed upałem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy w dniu 1 września 2016 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 1 września 2016 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

Aktywny Senior na Granicy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY AKTYWNYCH SENIORÓW 50+!

Od września 2016 r. do czerwca 2017 r. trwać będą w naszej gminie zajęcia w ramach projektu przygotowanego i finansowanego przez Gminę Zebrzydowice wraz z Gminą Petrovicew ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI zatytułowanego AKTYWNY SENIOR NA GRANICY.
Zaproszenie na Dni Otwarte
Newsy

Serdecznie zapraszamy przyszłych rodziców na Dni otwarte Oddziału Położniczo - Ginekologicznego, które odbędą się: 31 sierpnia i 14 września w godzinach od 16.00 do 19.00.

Podczas dni otwartych przyszli rodzice będą mogli wysłuchać wykładów i skorzystać z warsztatów instruktażowych.

Zapytanie ofertowe na usługę instruktora do zajęć Aqua Aerobic dla seniorów 50+
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 22.08.2016r.

IR.042.06.03.08.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na usługę instruktora do zajęć Aqua Aerobic dla seniorów 50+ na basenie w Zebrzydowicach planowana do dofinansowania w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Zapytanie ofertowe na usługi transportowe - przewóz osób busem, autokarem turystycznym
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 22.08.2016r.

IR.042.06.03.07.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na usługi transportowe /przewóz osób busem, autokarem turystycznym/ planowane do dofinansowania w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Zapytanie ofertowe na wykonanie banerów promocyjnych
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 22.08.2016r.

IR.042.06.03.06.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na wykonanie banerów promocyjnych planowanych do dofinansowania w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu pożarniczego
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  22.08.2016 r.

Dotyczy:zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu pożarniczego planowanego do dofinansowania w ramach projektu „Strażacy na granicy – wczoraj i dziś” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI z dnia 18.08.2016r.

      W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w zapytania ofertowego na zakup sprzętu pożarniczego wyjaśniamy:

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.12.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.12.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 353 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 19 sierpnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.12.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: –Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/ h (studnia wiercona SW – 12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej – dz. nr 253/4)".

Przetarg IR.271.9.2016 (Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice)
Zawarte Umowy

Dnia 18.08.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice "

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2016 r. pod nr 183965 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=183965&rok=2016-08-18 - OGŁOSZENIE (PDF).

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę stołów i ławek składanych
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 18.08.2016r.

IR.042.06.03.04.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22 ).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę stołów i ławek składanych planowanych do dofinansowania w ramach projektu "Strażacy na granicy – wczoraj i dziś" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego kuchni OSP
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 18.08.2016r.

IR.042.06.03.03.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego kuchni OSP Marklowice Górne, planowanego do dofinansowania w ramach projektu "Strażacy na granicy – wczoraj i dziś" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu pożarniczego
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 18.08.2016r.

IR.042.06.03.02.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu pożarniczego planowanego do dofinansowania w ramach projektu „Strażacy na granicy – wczoraj i dziś” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 11.08.2016 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 02 września 2016 r.

Przetarg IR.271.9.2016 (Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  10.08.2016  r.

IR.271.9.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"

–  na Zadanie nr 1: wykonanie wielkopowierzchniowych remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Dworcowej, Staropolskiej, Otrębowskiej i Olchowej na terenie Gminy Zebrzydowice wybrano ofertę firmy:
 STRADA Maciej Zdziebło
ul. Gagarina 132C, 44 – 268 Jastrzębie Zdrój

Cena oferty: 114.187,66 zł brutto


–  na Zadanie nr 2:
wykonanie remontu cząstkowego metodą powierzchniowego skropienia wybrano ofertę firmy:
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Jagiellońska 35 Kończyce Małe

Cena oferty: koszt 1 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi - 10,53 zł brutto

Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
Ogłoszenia Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE SG.0050.129.37.2016

WÓJTA GMINY

z dnia 09 sierpnia 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm. ) w związku z art.5 ust.3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.).

Strona 9 z 146 << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion