Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczyste obchody 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej
Uroczyste obchody 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej
Uroczyste obchody 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.8.2016 (Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach)
Zawarte Umowy

Dnia 10.08.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2016 r. pod nr 178263 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=178263&rok=2016-08-10 - OGŁOSZENIE (PDF).

LGD "Cieszyńska Kraina" - cykl szkoleń dot. pozyskiwania środków unijnych
Newsy

LGD "Cieszyńska Kraina" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki unijne na cykl szkoleń dot. pozyskiwania środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które odbędą się na terenie gmin należących do Lokalnej Grupy Działania.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 80 - intensywne opady deszczu - 2016-08-09
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 79 - burze z gradem - 2016-08-09
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami ...
Ogłoszenia Wójta Gminy

Informacja

W związku z przystąpieniem do opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r. Informuję, o możliwości zgłaszania do dnia 16 września 2016 r. propozycji zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm .), które mogłyby być uwzględnione w w/w programie.

Propozycje można przedstawiać pisemnie, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail: w.jendral@zebrzydowice.pl, ustnie do protokołu w UG Zebrzydowice - BOM (p. W. Jendral) w godz. pracy Urzędu.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.25
z dnia 3 sierpnia 2016 roku

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.23
z dnia 3 sierpnia 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm.)

informuję strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice", 3 sierpnia 2016 r., tutejszy organ na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Katowicach i Tychach o wyrażenie opinii. Następnie po otrzymaniu ww. opinii tut. wystąpi do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Bielsku – Białej i Cieszynie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78 - burze z gradem - 2016-08-05
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
IR- P 6/2016 (Budowa oświetlenia drogi 2646S - ul.Ks.A. Janusza w Zebrzydowicach)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 03.08.2016 r.

IR-P 06/2016

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2646S - ul. Ks. A.Janusza w Zebrzydowicach - etap I i II"

W dniu 03.08.2016 r. udzielono zamówienia na w/w zadanie firmie:
  Zakład Usług elektrycznych TOM-ELEKTRO Antoni Tomala
44-336 Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20

Wartość umowy - 69.200,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 12.939,84 zł.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Ogłoszenia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25, 43-410 Zebrzydowice

Przetarg IR.271.8.2016 (Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  01.08.2016  r.

IR.271.8.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

 DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a
43-229 Ćwiklice

Cena oferty – 151.641,50 zł w tym podatek VAT 28 355,73 zł
Termin płatności faktury – 30 dni.

Kryteria oceny ofert :
- Cena – 98 %
- Termin płatności faktury – 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Ostrzeżenie nr 77 - silne burze z gradem (i intensywne opady deszczu) - 2016-07-31
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed silnymi burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Wiadomości znad Piotrówki 07/209/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (lipiec 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 29.07.2016 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 29 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności w dniu 01.08.2016r.
Newsy

W dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz. 1700 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI

Jak co roku Rada Gminy Zebrzydowice wyłoni laureata do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki za rok 2016.

Laur Srebrnej Cieszynianki przyznawany jest osobom, które zasłużyły się w następujących obszarach: społecznym, regionalnym, tradycji kulturalnych, wartości uniwersalnych, prac twórczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności samorządowej, promocji regionu. Wyróżnienie to ma charakter lokalny i dotyczy osób zamieszkujących teren Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 września br. w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Kancelaria ogólna, pokój 17, do godz. 1400.

Strona 10 z 146 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion