Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020





Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza













Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Jubileusz 115-lecia OSP Kończyce Małe.
Jubileusz 115-lecia OSP Kończyce Małe.
Jubileusz 115-lecia OSP Kończyce Małe. Fot: PL
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Wiadomości znad Piotrówki 09/211/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (lipiec 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]
Ogłoszenie - Oferta Pracy
Ogłoszenia Wójta Gminy

Ogłoszenie - Oferta Pracy

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zatrudni pracownika na stanowisku
pomoc administracyjna
w Kancelarii Głównej w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
zgodnie z przedstawionymi wymaganiami

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości
Ogłoszenia Wójta Gminy

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 30 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta
IR- P 8/2016 (Naprawa (remont ) nawierzchni drogi gminnej ul. Akacjowa)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 29.09.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 8/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 , fax /0-32/ 4693266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.:

"Naprawa (remont ) nawierzchni drogi gminnej ul. Akacjowej w Zebrzydowicach - etap II"

IR- P 7/2016 (Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 28.09.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 7/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 , fax /0-32/ 4693266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.:

"Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"

Przetarg IR.271.11.2016 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia  28.09.2016 r.

IR.271.11.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r."

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający wnosi o sprostowanie załącznika nr 2 - Umowa.
Umowa zamieszczona na stronie internetowej UG i BIP w dniu 27.09.2016 r. jest nieaktualna.

  • SIWZ_zalacznik2_umowa_zmiana.pdf   POBIERZ
 KIEROWNIK
Referatu Strategii, Rozwoju
i Inwestycji Gminnych
mgr inż. Ewa Suchecka
Przetarg IR.271.11.2016 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Przetargi

Dnia 27.09.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.09.2016 r. pod nr 314016 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=3076780a-26a5-4115-90cf-a7b25f80dee1&path=20160927%5c314016_2016.html - OGŁOSZENIE (PDF) .

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w TED w dniu 27.09.2016 r. pod nr 333825-2016.
Ogłoszenie na stronie TED znajduje pod adresem http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333825-2016:TEXT:PL:HTML&src=0 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Aktualizacja dokumentacji przetargowej (POBIERZ AKTUALIZACJĘ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

Przetarg IR.271.10.2016 (Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach)
Zawarte Umowy

Dnia 23.09.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2016 r. pod nr 148544 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=148544&rok=2016-09-23 - OGŁOSZENIE (PDF).

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2016 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 29 września 2016 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XX sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  21.09.2016 r.

Dotyczy:zapytania ofertowego na zakup i dostawę elementów promocyjnych dofinansowanych w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI z dnia 19.09.2016r.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące dopuszczenia alternatywnego wzoru długopisów (załącznik nr 1 poz. 5) oraz filiżanek z talerzykami (załącznik nr 1 poz. 2), cukiernic (załącznik nr 1 poz. 3), talerzyków deserowych (załącznik nr 1 poz. 4) informujemy, że dopuszczamy możliwość zakupu i dostawy:
- długopisów wg załączonego wzoru nr 1, w tym kolor gumowego uchwytu fioletowy można zamienić na biały,
- filiżanek z talerzykami, cukiernic oraz talerzyków deserowych - wg załączonego wzoru nr 2.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Wzór 1
Wzór 2

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 20.09.2016r.

IR.042.06.04.11.2016

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dofinansowanego w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia sportowego
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  20.09.2016 r.

Dotyczy:zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia sportowego dofinansowanego w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI z dnia 19.09.2016r.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozmiarów płetw pływackich (opisanych w załączniku nr 1 poz. 3) informujemy, że należy zakupić i dostarczyć płetwy w rozmiarach: 37-38 - 4 szt, 39-40 - 4 szt, 41-42 - 4 szt, 43-44 - 3 szt.

 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 19.09.2016r.

IR.042.06.04.10.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę elementów promocyjnych dofinansowanych w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia sportowego
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 19.09.2016r.

IR.042.06.04.09.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia sportowego dofinansowanego w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Stypendia dla utalentowanych sportowców
Newsy

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił II edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Ten wyjątkowy program wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania treningów lub startu w zawodach. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 86 - burze - 2016-09-17
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzam.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Strona 7 z 146 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:







ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE





OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego




JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat Cieszyński



























Copyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion